Sensore di velocità bici BRN per GPS01

Sensore di velocità bici BRN per GPS01

Sensore di velocità bici BRN per GPS01