Guarnitura bici Dx Sx 34-50 denti 170mm mov BSC

Kit modifica bici elettrica Haibike Polini Hi-Speed
Guarnitura bici Dx Sx 34-50 denti 170mm mov ITA
Guarnitura bici Dx Sx 34-50 denti 172,5mm mov ITA